[1] PIIRINMESTARUUS KILPAONKI SÄÄNNÖT

 

1 § Piirinmestaruuskilpailut ovat kaikille avoimet, mutta piirinmestaruuksista kilpailevat vain Pohjois- Pohjanmaan jäsenseurat sekä niiden jäsenet.

Kilpailussa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:

a ) henkilökohtaisista mestaruuksista:

ñmiesten sarjassa (19-59-  vuotiaat  miehet)

ñmiesveteraanien sarjassa (kilpailuvuonna 60 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat miehet)

ñnaisten sarjassa

ñnuorten sarjassa (alle 18- vuotiaat nuoret)

b) seurajoukkueiden mestaruudesta

 

2 § Piirinmestaruuskilpailut toteutetaan kahtena osakilpailuna joissa

      kummassakin käydään yksi (1) neljän (4) tunnin kilpailu. Osakilpailut

      voivat olla eri paikkakunnilla.

 

3 § Seurajoukkueeseen kuuluu neljä(4) kilpailijaa, ja he voivat olla kaikista henkilökohtaisista sarjoista. Joukkueiden määrää ei ole rajoitettu.

Joukkueiden jäsenet osallistuvat myös sarjojensa mukaiseen henkilökohtaiseen kilpailuun.

 

4 § Joukkueiden ja kilpailijoiden tulee ilmoittautua kilpailupaikalle kilpailukutsussa mainittuna ilmoittautumisaikana.

 

5 § Ennen jokaista kilpailua kilpailijat arvotaan neljään(4) yhtä suureen sektoriin(lohkoon) siten että kunkin joukkueen jäsenet kilpailevat omilla sektoreillaan. Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino siten, että kunkin sektorin voittaja saa yhden (1) pisteen, toiseksi tullut kaksi (2) pistettä jne. Mikäli samalla sektorilla useammalla kilpailijalla on saman painoinen saalis tai jää kalatta, sijalukupisteet jaetaan. Kilpailun voittaa se

henkilö tai seurajoukkue, jonka pisteiden summa on pienin. Jos pisteiden summa on useammalla sama, paremmuuden ratkaisee osakilpailusaaliiden yhteispaino. Jos yhteispainokin on sama paremmuuden ratkaisee suurin yksittäinen osakilpailusaalis. Osakilpailusaaliidenkin ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla. Jos kilpailija on poissa taikka keskeyttää osakilpailun

tulee hänelle sektorin maksimipistemäärä sekä 10 lisäpistettä.

 

 

 

6 § Kilpailijan on pysyttävä arvonnassa saamallaan paikalla koko kilpailun ajan. Onginta on suoritettava omalta rajatulta vähintään 10 metriä leveältä kilpailupaikalta. Kilpailupaikalle ei kilpailun aikana saa mennä muu kuin kilpailija, valvoja(tarvittaessa) sekä ilmoittautumisen yhteydessä ennakkoon nimetty henkilö. Kilpailijalta on sähköisten apuvälineiden (esim. puhelin ja luotauslaitteet) käyttö kielletty. Kilpailijalle saa kilpailun aikana antaa vain suullisia neuvoja. Kilpailijalle ei saa kilpailun aikana viedä mitään ilman valvojan hyväksyntää. Sama kilpailija tai joukkue voi saada vain yhden reunapaikan.

 

7 § Kilpailija saa välittömästi arvonnan jälkeen siirtyä kilpailupaikalle ja aloittaa valmistelun kilpailuun. Valmisteluaikana (vähintään 1tunti) kilpailija saa suorittaa onkipaikan luotaamisen, houkutinaineen valmistuksen ja muut kilpailun vaatimat esivalmistelut.

Kahlaaminen on kielletty. Haavia saa käyttää ainoastaan tartutetun kalan ylösnostoon. Lavetin käyttö on sallittu, mutta sen takimmaiset jalat on oltava kiinteällä maalla.

 

8 § Kilpailu aloitetaan ja lopetetaan ääni tai valomerkkiin. Kilpailu voidaan keskeyttää luonnonolosuhteiden niin vaatiessa(ukkonen, myrsky, tms.) kilpailun tuomarineuvoston toimesta.

Keskeytysmerkki on tällöin sama merkki kuin kilpailun aloituksessa.

Kilpailun ollessa keskeytetty on onkiminen ja kalojen houkuttelu kielletty.

Viisi(5) minuuttia ennen kilpailun jatkamista annetaan toinen merkki.

Kolmas merkki ilmoittaa kilpailun jatkumisen. Kilpailua jatketaan, kunnes

alkuperäinen kilpailun kestoaika on saavutettu, tai kilpailun alusta on kulunut kaksi ja puoli (2,5)tuntia.

Loppumerkin tullessa täytyy kilpailuun hyväksyttävän kalan olla kokonaisuudessaan vedenpinnan yläpuolella. Kilpailijan tule saapua punnitukseen järjestäjän määräämässä ajassa.

 

9 § Vapa- ja kelaongen käyttö on sallittu. Kelaongen käyttäjillä tulee olla mukanaan tosite suoritetusta kalastuksen hoitomaksusta.(kalastuskortti)

Vedessä saa olla kerrallaan vain yksi (1) yksihaaraisella koukulla, ja painolla ja koholla varustettu onki. Simassa olevien painojen määrä ei saa ylittää kohon kantavuutta. Ongittaessa saa painosta 10 % olla pohjalla kuitenkin siten, että onkilaite pystyy vapaaksi laskettaessa kulkemaan virran tai tuulen viemänä. Onkivavan maksimi pituus on 13 m.

10 § Syötteinä saa käyttää matoa, toukkaa, hyönteistä, siemeniä tms. luonnollista syöttiä, poisluettuna kalat ja kalanpalat. Loiste - tai keinotekoisella massalla päällystetyt koukut, mormuskat sekä keinotekoiset syötit ovat kielletty.

 

11 § Houkutinaineen ja toukkien käyttö kalojen houkuttelemiseksi on sallittu. Houkutusaineen enimmäismäärä on 17 litraa, sisältäen kaikki kasvisperäiset houkuttimet sekä ”leamit” tai muut maa-ainekset. Houkutusaineiden määrä mitataan kasteltuna eikä sitä saa puristaa kasaan tilavuuden pienentämiseksi. Syötteihin lasketaan kaikki eloperäiset

syötit ja niiden enimmäismäärä on 2,5 litraa, joista maksimissaan saa olla 1 litra surviaisia. Sallitut määrät ovat osakilpailukohtaisia.

Ennen varsinaisen kilpailun alkua on viiden (5) minuutin ennakkohoukutteluaika, jonka aikana käsin tehtyjen houkutuspallojen koko on vapaa.

Varsinaisen kilpailun aikana saa käyttää vain kevyttä houkuttelutapaa, jolloin houkutinainepallot tulee tehdä vain yhdellä kädellä. Palloa ei saa tehdä painamalla houkutinainetta esim. reittä tai ämpärin kylkeä vasten. Kevyen houkuttelutavan palloja ei saa tehdä valmiiksi ennen kilpailun aloitusmerkkiä.

Kalojen houkuttelu on sallittu käsin, ritsalla kaksin käsin tai parttikuppia käyttäen. Parttikuppia käytettäessä saa veden päällä olla vain yksi vapa kerrallaan. Houkuttelu on sallittu vain oman kilpailupaikan alueella.

Kilpailun aikana käyttämättä jäänyttä houkutusainetta ei saa heittää veteen  vaan se on toimitettava järjestäjän osoittamaan paikkaan.

 

12 § Kilpailukaloiksi hyväksytään kaikki kalat joiden pyyntiä laki ei muutoin kiellä. Saaliskalat on säilytettävä joko elävänä sumpussa, tai tapettuina puhtaassa ja kuivassa pussissa tai astiassa. Veden, hiekan yms. lisääminen saaliskalojen joukkoon on kielletty. Kalan kuollessa sumppuun on se otettava pois ja laitettava puhtaaseen pussiin. Muualta kuin suusta kiinnittynyt kala hyväksytään saaliskalaksi, mikäli sitä ei ole tahallisesti kiinnitetty koukkuun ulkopuolelta. Kilpailuun hyväksyttävän kalan tulee pysyä kilpailijan kilpailupaikan rajojen sisäpuolella väsytyksen aikana.

Mikäli elävät kalat punnituksen jälkeen palautetaan takaisin vesistöön, on työ suoritettava asiallisesti.

 

13 § Merkityllä kilpailualueella on onkiminen kielletty kilpailua edeltävänä päivänä. Kilpailujaosto voi jatkaa rauhoitusaikaa.

14 § Pohjois- Pohjanmaan Vapaa - ajankalastajapiirin kilpailujaosto yhdessä järjestäjän kanssa nimeää kolme (3) henkisen tuomarineuvoston,

Kilpailua koskevat vastalauseet on jätettävä kirjallisena tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluttua punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa. Tuomarineuvoston jäsenet voivat osallistua kilpailuun.

 

15 § Palkinnon arvon mahdollinen ilmoittaminen verottajalle on palkinnon saaneen vastuulla.

16 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä, sekä kilpailun järjestäjän / tuomarineuvoston ennen kilpailua antamia määräyksiä.

 

KILPAILUAIKATAULU SUOSITUS:

 

   07.30.               ILMOTTAUTUMINEN KILPAILUUN

   09.00.               ARVONTA

  10.25.                ESIHOUKUTTELU

  10.30.                KILPAILU ALKAA

  14.30.                KILPAILU PÄÄTTYY

  14.00.- 15.00    PUNNITUS

  15.30. - 16.30.  PALKINTOJEN JAKO

 


 [1]HTML: <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Martti Knuutinen">